Hur är fördelningen mellan följare och förare på pardanskurserna?

Generellt sett brukar det vara ungefär så här: på de lägre nivåerna är det vanligt med överskott av följare, medan det på de högre brukar vara tämligen jämnt. När obalans uppstår försöker vi själva jämna till fördelningen, framförallt via det hjälpdansarsystem som sedan länge finns etablerat på Chicago


Hur fungerar det med partnerbyten i pardansklasser?

Grunden för alla pardansklasser på Chicago är att de bygger på ständig partnerrotation. Man behöver således inte anmäla sig i fasta par, utan istället kan man lugnt förlita sig på att grundsystemet säkerställer att man faktiskt har någon att dansa med. I undantagsfall kan enskilda par parkera sig utanför partnerbytessystemet, men då enbart efter kontakt med undervisande lärare.


Vilka kläder respektive skor är lämpliga att ha när man dansar på Chicago?

Klädselmässigt går det för såväl kurser som danskvällar med vad som; för de senare kan det dock ibland vara trevligt med en smula mer uppklätt. När det gäller skofrågan kanske det följande kan tjäna som förslag: Lindy Hop, Autentisk Solo Jazz - Charleston – promenad-/innesko med lädersula eller hård gummisula; Stepp – steppskor eller vanliga skor med hård sula.


Om jag missar något kurstillfälle, kan jag då ta igen detta vid en annan tidpunkt?

Ja. Kurskortet är visserligen knutet till en viss kurs, nivå och dag, men är samtidigt flexibelt i samband med eventuellt förlorade kurstillfällen. Exempel: Missar man ett tillfälle på sin nybörjarkurs i Lindy Hop på söndagar så går det utmärkt att ta igen densamma på tisdagens eller torsdagens Lindy Hop-klasser på samma nivå.


Hur länge gäller mitt kurskort?

Varje individuellt kurskort är knutet till en viss specifik kursomgång. När kursomgången är slut är också kurskortet i alla avseenden förbrukat. Har man missat ett stort antal gånger på grund av sjukdom et cetera, vänligen kontakta vårt kontor eller reception så försöker vi ordna till saken.


Är det möjligt att köpa in sig på enskilda klasser?

Ja, detta är möjligt men bara i mån av plats och att inte förar- följarbalansen i klassen kommer i olag. Priset för ett inhopp är 180:- eller 120:- för rabatterade.


Vad är en stöddansare och vem kan fungera som stöddansare?

En stöddansare är vanligtvis en person som jämnar till möjliga obalanser mellan förare och följare. Vem som helst kan fungera som stöddansare så länge man innehar ett kurskort för den aktuella omgången och stöddansar på en nivå motsvarande nivån omgiven på kurskortet eller lägre. Vanligtvis är det förare som behövs i en del av klasserna; kontoret eller receptionen kan lämna ytterligare information om det aktuella läget.


Är det möjligt att hyra Chicago för egen kursverksamhet, danskvällar eller fester?

Ja, i mån av tillgängliga tider så är det fullt möjligt att hyra in sig på Chicago med olika arrangemang. Vid intresse, kontakta oss gärna för en närmare diskussion.