Nybörjare
Betyder och avser precis vad ordet i sig självt innebär. Inga som helst förkunskaper förväntas och till en början räcker det gott med att vara medveten om skillnaden mellan vänster och höger. En kursomgång på den här nivån ger en stabil, jazzrytmisk och fungerande grund att utveckla såväl dansen som sig själv vidare ifrån.NybörjarMedel
NybörjarMedel innebär att man lämnat de mest pregnanta nybörjartrösklarna bakom sig och istället börjat utvecklingen mot att få flyt och swing i figurer och steg. Troligen har man redan tagit en kurs eller två någonstans, eller också har man på eget initiativ plockat ihop lite figurer och rytmer från prova-på-kurser eller från andra tillgängliga källor.Medel
På den här nivån förväntas man inneha ett hyggligt figurförråd, en duglig föra/följa-teknik och en allmänt någorlunda funktionell swingmotor. Förmodligen har man dansat några år och antagligen finns en kombination av kurser och rent social dans i bagaget. På den här nivån torde de flesta någorlunda rutinerade hobbydansare höra hemma.MedelAvancerad
Denna kurs vänder sig framförallt till den rutinerade dansaren med gott självförtroende, rikt stegbibliotek samt en god allmän erfarenhet av disciplinen i fråga. Begrepp som swingrytmik och god och erfaren föra/följa-teknik får anses såväl vägledande som centrala.Avancerad
Denna kursnivå är till för de dansare med förhållandevis lång erfarenhet av såväl socialdans som kurser i största allmämhet. Nivån avser inte flirta med lyckosökare utan riktar sig enbart till ambitiösa swingdansare med kontroll över såväl synkoper som improvisationer.Några allmänna råd i samband med val av nivå: Genom åren kan man generellt sett konstatera att de flesta elever har en tendens att oftare överskatta än underskatta sina kunskaper och erfarenheter. Kanske kan det vara värt att notera detta faktum och sedan nyktert överväga eventuella för- och nackdelar vid ett eventuellt nivåval. Det förtjänar också påpekas att det inte på något sätt är något märkligt med att gå kurser på en och samma nivå under en längre tid – materialet och idéerna som lärs ut skiftar till stora delar från omgång till omgång men samtidigt med hänsyn till den angivna erfarenhetsnivån.