ANMÄLAN och AVGIFTER
Eftersom vi blev tvungna att stänga ner kursverksamheten i början av året på grund av pandemin så har vi kommit lite ur fas med kursomgångarna. Detta har vi löst genom att erbjuda två mindre sommarkursomgångar, 3 kurstillfällen i juni och 3 kurstillfällen i augusti. Nästa fullskaliga kursomgång, Höstterminens kursomgång 1 (8 kurstillfällen), startar 29 augusti - 2 september. Schema publiceras här längre fram men inkluderar Lindy Hop, stepp och jazzkurser för alla nivåer, nybörjare till avancerad. Höstterminens kursomgång 2 (8 kurstillfällen) startar 24 oktober - 30 oktober.

KURSUTBUD SOMMARKURSOMGÅNG 1 - 2022

PARTNERROTATION/FAST PARTNER (kombinerad) – Alla kurser under sommarkursomgångarna tillämpar en kombination av roterande partner och fast partner. Det går därför bra att anmäla sig både individuellt eller som par.

TISDAGAR (7/6, 14/6, 21/6)

17.00 – 18.00 LINDY HOP NYBÖRJAREFORTSÄTTNING

18.15 – 19.15 LINDY HOP NYBÖRJAREMEDEL

19.30 – 20.30 LINDY HOP MEDEL

20.30 – 21.30 LINDY HOP MEDELAVANCERAD/AVANCERAD - INSTÄLLD P.G.A. LÅGT INTRESSE


ONSDAGAR (8/6, 15/6, 22/6)

17.45 – 18.45 LINDY HOP CLUB 33 MEDEL OCH UPPÅT (partnerrotaion/fast partner)
Lindy Hop Club 33 är i princip identisk med de andra lindy hop-kurserna men riktar sig enbart till den som är högst 33 år.

19.00 – 20.00 LINDY HOP PROVA-PÅ DROP-IN MED PARTNERROTATION (NYBÖRJARE)

ANMÄLAN och AVGIFTER

KURSUTBUD SOMMARKURSOMGÅNG 2 - 2022

PARTNERROTATION/FAST PARTNER (kombinerad) – Alla kurser under sommarkursomgångarna tillämpar en kombination av roterande partner och fast partner. Det går därför bra att anmäla sig både individuellt eller som par.

ONSDAGAR (10/8, 17/8, 24/8)

17.00 – 18.00 LINDY HOP NYBÖRJAREMEDEL

18.15 – 19.15 LINDY HOP NYBÖRJAREFORTSÄTTNING

19.30 – 20.30 LINDY HOP MEDEL

20.30 – 21.30 LINDY HOP MEDELAVANCERAD/AVANCERAD


TORSDAGAR (11/8, 18/8, 25/8)

17.30 – 18.30 LINDY HOP NYBÖRJAREFORTSÄTTNING

18.45 – 19.45 LINDY HOP NYBÖRJAREMEDEL

20.00 – 21.00 LINDY HOP MEDEL


ANMÄLAN och AVGIFTER

KURSUTBUD KURSOMGÅNG 2 VÅRTERMINEN 2022

LINDY HOP

Lindy Hop, eller som den förr kallades i Sverige, Jitterbug, föddes i Harlems danshallar och nattklubbar under swingeran på framförallt 30- och 40-talen. I stort en salongsmässig pardans som tangerar allt från intim småskalighet och intricitet till snabb och ibland ekvilibristisk akrobatikkonst.

LINDY HOP MED PARTNERROTATION – Vi tillämpar parterrotation under kursen, man anmäler sig individuellt.

LINDY HOP MED FAST PARTNER – Man dansar med en fast partner under kursen, anmälan sker parvis.

LINDY HOP MED PARTNERROTATION/FAST PARTNER (kombinerad) – Båda ovan nämnda varianter förekommer under samma kurs, anmälan sker individuellt eller i par.MÅNDAGAR (11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5)

17.30 – 18.30 LINDY HOP MED PARTNERROTATION
NybörjareFortsättning

18.45 – 19.45 LINDY HOP MED PARTNERROTATION
Medel OBS! FULLBOKAD FÖR FÖLJARE

20.00 – 21.00 LINDY HOP MED PARTNERROTATION/FAST PARTNER (kombinerad)
MedelAvancerad och uppåt OBS! FULLBOKAD FÖR FÖLJARE


TISDAGAR (12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5)

17.30 – 18.30 LINDY HOP MED FAST PARTNER
Nybörjare

18.45 – 19.45 LINDY HOP MED FAST PARTNER
NybörjareFortsättning OBS! FULLBOKAD

20.00 – 21.00 LINDY HOP MED PARTNERROTATION
NybörjareMedel


ONSDAGAR (alla onsdagar)

19.00 – 20.00 LINDY HOP PROVA-PÅ DROP-IN MED PARTNERROTATION
Nybörjare


TORSDAGAR (14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6)

17.00 – 18.00 LINDY HOP MED PARTBERROTATION
Nybörjare

18.15 – 19.15 LINDY HOP MED FAST PARTNER
NybörjareMedel

19.30 – 20.30 LINDY HOP MED FAST PARTNER
Medel

20.30 – 21.30 LINDY HOP MED FAST PARTNER
Avancerad


SÖNDAGAR (24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6)

14.15 – 15.15 LINDY HOP MED PARTNERROTATION/FAST PARTNER (kombinerad)
NybörjareFortsättning

15.30 – 16.30 LINDY HOP MED PARTNERROTATION/FAST PARTNER (kombinerad)
NybörjareMedel

16.45 – 17.45 LINDY HOP MED PARTNERROTATION/FAST PARTNER (kombinerad)
Medel

----------------------------------------------

LINDY HOP CLUB 33 (MED PARTNERROTATION)

Lindy Hop Club 33 är i princip identisk med de andra lindy hop-kurserna men riktar sig enbart till den som är högst 33 år. Bortsett från åldersgränsen så är tanken med dessa kurser att försöka hålla ett allmänt högre tempo på såväl utlärning som musik jämfört med våra traditionella klasser. Partnerrotation förekommer och det går bra att anmäla sig till kursen individuellt.

ONSDAGAR (13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6)

17.45 – 18.45 LINDY HOP CLUB 33
Medel och uppåt OBS! FULLBOKAD FÖR FÖLJARE


LÖRDAGAR (23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6)

11.30 – 12.30 LINDY HOP CLUB 33
Nybörjare

12.45 – 13.45 LINDY HOP CLUB 33
NybörjareFortsättning/NybörjareMedel

----------------------------------------------

LINDY HOP CLUB 60 (MED PARTNERROTATION/FAST PARTNER (kombinerad))

Kursen är till för alla som vill ta det lite lugnare. Tempot på både musik och utlärningstakt är lägre än på våra traditionella kurser. I stället handlar det mer om att dansa mycket, ha roligt och att träffa folk. Nivån är bred och prestigen låg. Vi kommer att ha både fast och roterande partner i denna kurs, detta innebär att de som anmäler sig i par inte behöver vara med i partner-rotationen om de inte vill. Kursen avslutas med 15 minuter frivillig socialdans och mingel.

SÖNDAGAR (24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6)

18.00 – 19.00 LINDY HOP CLUB 60
NybörjareMedel och uppåt

----------------------------------------------

SOLO JAZZ/CHARLESTON (bra komplement till lindy hop)

Med ovan rubrik och tillhörande kurser avser vi dels spendera tid med tjugotalets stora amerikanska modedans, Charleston, dels med mer renodlad swingrelaterad solodans. Det sistnämnda motsvarar i princip vad man kan se i gamla filmer från 30- och 40-talen. För den som tänker brett, stegen och rytmiken från dessa kurser kommer väl till pass i din lindy hop.

MÅNDAGAR (11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5)

21.00 – 22.00 SOLO JAZZ/CHARLESTON
Medel och uppåt


SÖNDAGAR (24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6)

13.00 – 14.00SOLO JAZZ/CHARLESTON
Nybörjare/NybörjareMedel

----------------------------------------------

STEPP (bra komplement till lindy hop)

Perkussionistisk dans som i omgångar populariserats inom framför allt musikal-, teater-, och nattklubbsgenren. Toppen nåddes under jazzepoken på 20-talet men även under senare år har dansen i modern tappning rönt stora framgångar. Här går vi förutom de mest grundläggande steppstegen igenom kombinationer och rytmer som man senare kan integrera i sin lindy hop. Du behöver inga steppskor men om du har ett par så ta med dem.

ONSDAGAR (13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6)

16.30 – 17.30 STEPP
Medel


SÖNDAGAR (24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6)

11.00 – 12.00 STEPP
NybörjareMedel

12.00 – 13.00 STEPP
Nybörjare

----------------------------------------------

ANMÄLAN

För att anmäla dig vänligen fyll i vårt
anmälningsformulär här>>. För att vi skall ha chans att administrera anmälningarna och i viss mån försöka pussla så att så många som möjligt skall kunna vara med så har vi satt en sista anmälningsdag en vecka innan kursstart. Anmälan är bindande och först till kvarn principen gäller. Det går inte att avanmäla sig så anmäl dig inte till fler kurser än de du faktiskt tänker gå. Vi bekräftar alla anmälningar via mail. Normalt sett inom en vecka, ibland kan det dock ta längre tid då vi inväntar fler anmälningar för att försöka bibehålla balans i klasserna mellan förare och följare (håll koll i skräpposten). Om någon kurs blivit fulltecknad eller måste ställas in hör vi självklart av oss.

----------------------------------------------

AVGIFTER

Kursomgång 2 har för de flesta kurser åtta kurstillfällen och kostar 1440:-/960:- för rabatterade (studenter, pensionärer, arbetslösa etc.). Lördags och söndagskurserna som har kursstart efter påsk omfattar sju kurstillfällen och kostar 1260:-/840:- för rabatterade. Om man anmäler sig till fler än en kurs så får man ta del av mängdrabatten (som tillräknas den billigaste kursen), priset är 1090:-/710:- (950:-/650:- för lördags och söndagskurserna) från och med andra kursen. Kursavgiften betalas i förväg och skall vara oss till handa en vecka innan kursstart. Betalningsinformationen kommer i och med att vi bekräftar din anmälan. Ställs kursen in så betalar vi självklart tillbaka kursavgiften. Om man missar sin kurs på grund av diverse anledningar inklusive sjukdom kan vi tyvärr inte betala tillbaka några kursavgifter, det går inte heller att ta igen missade tillfällen på andra dagar.

----------------------------------------------

ANMÄLAN och AVGIFTER