Samlingsnamn för ett stort antal danser vilkas ursprung och rytmik är intimt sammanlänkade med framförallt mellankrigsperiodens amerikanska musik- och stilideal. Vissa av danserna är i stort rena pardanser medan andra är högst individuella. Gemensamt för dem alla är dock att de betonar swingrytmik och att de lämnar stort utrymme för ett personligt och improvisativt utförande utan regler och restriktioner.
discilp
discilp
discilp
discilp

DANSINSTRUKTÖRER

Som lärare för swingutbudet på Chicago fungerar i princip enbart internationellt erkända instruktörer med lång och omfattande erfarenhet inom genren. Bland dessa märks framförallt Jenny Deurell, Mimmi Gunnarsson, Frida Häggström Ghert, Sandra Klack, Jessica Lennartsson, Christina Loukaki, Marie N´diaye, Elin Rhodiner, Gabriella Rosati, Lizette Rönnqvist, Fatima Teffahi, Fredrik Dahlberg, Rikard Ekstrand, Emil Håkansson, Lars-Erik Jemt, Daniel Larsson, Sakarias Larsson, Nils Nygård, Patrik Pettersson, Markus Rosendahl, Anders Sihlberg och Lennart Westerlund. Ytterligare instruktörer finns i cirkulation allt efter behov och efterfrågan. Swing är vår egen specialitet och därtill själva blodomloppet i verksamheten på Chicago.