Samlingsnamn för ett stort antal danser vilkas ursprung och rytmik är intimt sammanlänkade med framförallt mellankrigsperiodens amerikanska musik- och stilideal. Vissa av danserna är i stort rena pardanser medan andra är högst individuella. Gemensamt för dem alla är dock att de betonar swingrytmik och att de lämnar stort utrymme för ett personligt och improvisativt utförande utan regler och restriktioner.

DANSINSTRUKTÖRER

Som lärare för swingutbudet på Chicago fungerar i princip enbart internationellt erkända instruktörer med lång och omfattande erfarenhet inom genren. Bland dessa märks framförallt Alexandra Alhimovich, Jenny Deurell, Mimmi Gunnarsson, Jessica Lennartsson, Marie N´diaye, Gabriella Rosati, Fatima Teffahi, Felix Berghäll, Fredrik Dahlberg, Rikard Ekstrand, Sakarias Larsson, Nils Nygård, Anders Sihlberg och Lennart Westerlund. Ytterligare instruktörer finns i cirkulation allt efter behov och efterfrågan. Swing är vår egen specialitet och därtill själva blodomloppet i verksamheten på Chicago.

discilp
discilp
discilp
discilp