Chicagos själva existens är direkt knuten till framförallt mellankrigsperiodens amerikanska jazz- och swingdanser. Desamma har under de senaste årtiondena återkommit i stor stil världen över och finns idag representerade på de mest skiftande platser och i de mest olika kulturer. I det nedan har vi separerat swingdanserna och placerat dem under rubriken Swing i menyn till vänster. De är också relativt väl beskrivna och illustrerade och i förlängningen finns all detaljinformation angiven. För övriga discipliner, där vi själva inte står som huvudarrangör, gäller att vi koncentrerat texten till att i första hand omfatta nätadresser och allmän kontaktinformation.

NOVEMBER 2020 >>
KURSOMGÅNG NOVEMBER - KURSSTART 9/11 - 15/11
ANMÄLAN och AVGIFTER

TISDAGSWORKSHOPS
ÖPPNA TRÄNINGSTILLFÄLLEN
WORKSHOPS PÅ CHICAGO
DANSKURSER FÖR UNGDOMAR


PROVA-PÅ-KURS I LINDY HOP! (OBS! INSTÄLLT TILLS VIDARE P.G.A. COVID 19)

Varje onsdag 19.00 - 20.00 erbjuder Chicago en prova-på-kurs i Lindy Hop för nybörjare. Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma hit med eller utan partner. Kursen ingår i entrépriset för den i direkt anslutning efterföljande danskvällen och är 100:- (60:- för rabatterade) vid dj och 150:- (100:- för rabatterade) vid live musik. Programmet för band och djs uppdateras med relativt kort varsel i vårat kalendarium.


ÖPPNA TRÄNINGSTILLFÄLLEN (OBS! INSTÄLLT TILLS VIDARE P.G.A. COVID 19)

Om du är elev och innehar ett kurskort så är du berättigad att inom den aktuella kursomgången deltaga på våra veckoliga öppna träningstillfällen (torsdagar 21.15-22.00 samt lördagar 15.45-17.00). Lämplig musik finns tillgänglig eller också går det bra att spela egen för ändamålet lämplig. Ingen föranmälan och ingen kostnad, men tänk gärna på att komma i sällskap med en danspartner om du tänker träna pardans.


FILMFÖREDRAG

Som ett komplement till vår omfattande kursverksamhet erbjuder Chicago ett tillfälle per termin där vi under en avgjort dryg timma berättar historik och visar filmklipp som ansluter till swingdansernas bakgrund och koppling till vår egen tid. Tillfället kostar ingenting för elever med giltigt kurskort. Inträde (50:-/30:-) för övriga och pågår mellan 19.00 och 20.45. Nästa filmföredrag är den 14/12.


UNGDOMSKURSER

Just nu har vi ingen ungdomskurs planerad men från och med nivån NybörjarMedel i lindy hop så har vi kurser riktade till de som är 33 år eller yngre.
Läs mer om det här!


WORKSHOPS

Chicago presenterar till och från veckoslutskurser med såväl externa som interna instruktörer. Desamma erbjuder ibland solodans, ibland pardans, gemensamt för dem är att det alltid sker i koncentrerad form och ofta i anslutning till speciella danskvällar. Just nu finns inga workshops inplanerade.