KURSSTARTER VÅREN 2018

Kursomgång 1 startar 14/1 - 20/1 och innehåller 8 kurstillfällen
Kursomgång 2 startar 11/3 - 17/3 och innehåller 8 eller 7 kurstillfällen
Kursomgång 3 startar 6/5 - 12/5 och innehåller 7, 6 eller 5 kurstillfällen

PRISLISTA 2018

8 gånger 1200:- (för rabatterad, 800:-)
7 gånger 1050:- (för rabatterad, 700:-)
6 gånger 900:- (för rabatterad, 600:-)
5 gånger 750:- (för rabatterad, 500:-)

TISDAGSWORKSHOPS
3 gånger 450:- (för rabatterad, 300:-)
observera att tilläggsförmånerna för ordinarie kurser medföljer ej tisdagsworkshoparna

ANMÄLAN TILL CHICAGOS KURSER

Anmälan till Chicagos kurser kan ske på nedan formulär, per telefon eller i samband med första kurstillfället. Grundprincipen för anmälan är den enkla och bekanta först-till-kvarn metoden; observera vidare att ingen avgift finns inbakad i samband med anmälan, istället betalas avgiften kontant (vi tar ej kort, swish eller liknande) i sin helhet vid första kurstillfället. Ovan priser är de gällande; de rabatterade avser studerande, pensionärer, arbetslösa et cetera. I kursavgiften ingår förutom själva kursen även fri entré till tre olika på Chicago arrangerade evenemang: en elevdans, ett filmföredrag och en foxtrotdanskväll. Därtill kommer fri tillgång till lokalen vid likaledes tre veckoliga öppna träningstillfällen. Slutligen och kanske lite ovanligt: Vi bekräftar inga anmälningar, istället hör vi av oss per omgående om någon kurs skulle vara fulltecknad. Med andra ord, hör du inget av oss direkt i anslutning till din anmälan så betyder det att densamma är registrerad och klar.


För- och efternamn:
Telefon:
Elektronisk postadress:
Följare eller förare?Följare Förare
Kursomgång (våren 2018):Kursomgång 1 Kursomgång 2 Kursomgång 3

LINDY HOP CLASSIC

Lindy Hop Nybörjare
Lindy Hop Nybörjare söndagar
Lindy Hop Nybörjare måndagar
Lindy Hop Nybörjare tisdagar

Lindy Hop NybörjarMedel
Lindy Hop NybörjarMedel söndagar
Lindy Hop NybörjarMedel måndagar
Lindy Hop NybörjarMedel tisdagar

Lindy Hop Medel
Lindy Hop Medel söndagar
Lindy Hop Medel tisdagar
Lindy Hop Medel onsdagar
Lindy Hop Medel torsdagar

Lindy Hop MedelAvancerad
Lindy Hop MedelAvancerad söndagar
Lindy Hop MedelAvancerad torsdagar

Lindy Hop Avancerad
Lindy Hop Avancerad torsdagar (obs! audition eller inbjudan)

LINDY HOP SWING 33

Lindy Hop Nybörjare lördagar
Lindy Hop NybörjarMedel lördagar
Lindy Hop Medel lördagar

CHICAGO LINDY HOPPERS

Chicago Lindy Hoppers söndagar (obs! parkurs)

LINDY HOP FAMILY

Skicka ett e-mail till info@chicago75.se. Specificera antal deltagare, förare/följare samt ålder.

CHARLESTON/SOLO JAZZ

Charleston/Solo Jazz Nybörjare söndagar
Charleston/Solo Jazz NybörjareMedel - Medel söndagar

STEPP

Stepp Nybörjare söndagar
Stepp NybörjarMedel söndagar
Stepp Medel söndagar

TISDAGSTEMA

Parakrobatik i Lindy Hop (16/1, 23/1, 30/1) Nybarjare till Medel i parakrobatik, OBS! paranmälan