TEMAKLASSER PÅ SÖNDAGAR
ÖPPET TRÄNINGSTILLFÄLLE
DANSKURS FÖR UNGDOMAR

ANMÄLAN och AVGIFTER

Kursomgångar vårterminen 2017

Lindy Hop Nybörjare
SÖNDAGAR, 15.00-16.15
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)

TISDAGAR, 17.30-18.45
(2) 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 (8 ggr)
(3) 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 (7 ggr)

TORSDAGAR, 18.45-20.00
(2) 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5 (8 ggr)
(3) 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 (7 ggr)

LÖRDAGAR, 14.00-15.15
Vänligen observera att denna kurs hör till Club 30, allt enligt nedan programförklaring.
(2) 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 22/4, 29/4, 6/5 (7 ggr)
(3) 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 (6 ggr)


Lindy Hop NybörjarMedel
SÖNDAGAR, 16.15-17.30
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)

MÅNDAGAR, 18.45-20.00
(2) 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5 (8 ggr)
(3) 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6 (7 ggr)

TISDAGAR, 18.45-20.00
(2) 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 (8 ggr)
(3) 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 (7 ggr)

TORSDAGAR, 17.30-18.45
(2) 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5 (8 ggr)
(3) 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 (7 ggr)

LÖRDAGAR, 15.15-16.30
Vänligen observera att denna kurs hör till Club 30, allt enligt nedan programförklaring.
(2) 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 22/4, 29/4, 6/4 (7 ggr)
(3) 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 (6 ggr)


Lindy Hop Medel
SÖNDAGAR, 17.30-18.45
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)

MÅNDAGAR, 17.30-18.45
(2) 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5 (8 ggr)
(3) 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6 (7 ggr)

TISDAGAR, 20.00-21.15
(2) 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 (8 ggr)
(3) 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 (7 ggr)

ONSDAGAR, 17.30-18.45
(2) 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 (8 ggr)
(3) 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6 (7 ggr)


Lindy Hop MedelAvancerad
SÖNDAGAR, 18.45-20.00
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)Autentisk Solo Jazz/Charleston (individuell dans) Nybörjare
SÖNDAGAR, 13.00-14.00
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)


Autentisk Solo Jazz/Charleston (individuell dans) NybörjarMedel-Medel
(kombinerad nivå)
SÖNDAGAR, 14.00-15.00
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)Stepp Nybörjare
SÖNDAGAR
(2) 12.00-13.00 - 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 12.00-13.00 - 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)


Stepp NybörjarMedel
SÖNDAGAR
(2) 11.00-12.00 - 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 11.00-12.00 - 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)


Stepp Medel
SÖNDAGAR
(2) 10.00-11.00 - 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 10.00-11.00 - 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)


Nyhet!

Lindy Hop Club 30
För den som är högst 30 år finns möjligheten att delta i våra lördagsklasser på nybörjar– och nybörjarmedelnivå. Bortsett från åldersgränsen så är tanken med dessa kurser att försöka hålla ett allmänt högre tempo på såväl utlärning som musik jämfört med våra traditionella klasser.


Söndagstema

Som komplement till det ordinarie kursprogrammet erbjuder Chicago dessutom ett antal fristående kurstillfällen med individuella teman. Dessa tillfällen är förlagda till söndagar mellan klockan 20.00 och 21.15. Ingen föranmälan krävs till dessa temakurser men vänligen observera att det vid vissa tematillfällen kan krävas att man kommer i par. Notera vidare att temakurserna inte kvalificerar för de tilläggsförmåner (fria entréer till elevdanser, egenträning, foxtrotkurs, måndagsentré et cetera) som normalt hänger ihop med de ordinarie programmen. Priset per tematillfälle är 150:- eller 100:- för den som kvalificerar för rabatt.


21/5 PARAKROBATIK I LINDY HOP (nybörjarmedel – avancerad i lindy hop)
Någonstans kring åren 1936-37 började swingdansare i Harlem att använda akrobatiska inslag i dansen, och med tiden utvecklades dessa till ren ekvilibrism. Vanligtvis aldrig använda i ren social dans men desto vanligare på shower, tävlingar och olika typer av jam. Vi går igenom diverse grundläggande lyft och enklare kast i direkt anslutning till själva lindydansen. Observera att till denna kurs måste man ta med sig en fast partner enär ingen partnerrotation förekommer.

28/5 ST. LOUIS SHAG (nybörjare – nybörjarmedel i St. Louis Shag)
St. Louis Shag är en swingdans från 30-talet och som namnet antyder så har den sitt ursprung i St. Louis, Missouri. Tempot är hastigt och oftast dansar man i stängd position till jump blues-, rhythm ‘n’ blues- eller boogie woogie-musik. Grundstegen bygger på kickar och trippelsteg vilket gör dansen enkel och rolig att blanda med lindy hop.

11/6 AVANCERAD LINDY HOP (avancerad i lindy hop)
Vi gör en djupdykning i lindy-hopens teknik, stil och rytmik och om det behövs behandlas också en del grundmaterial samt allmänkunskap. Utlärningstempot är högt och som deltagare förväntas du vara på en hyfsat avancerad nivå redan innan kursen.

18/6 TRUNKY DOO (nybörjare – avancerad i trunky doo)
Från swingdansepoken finns idag tre klassiska jazzdansrutiner fortfarande i cirkulation: Shim Sham Shimmy, Big Apple och Trunky Doo. Den sista sattes ursprungligen ihop av Frankie Manning och fanns i omlopp framförallt under 40-talet. Rutinen har till motsatts mot Shim Sham Shimmy ingen absolut struktur utan förefaller ha omgärdats av en stor portion frihet, och många versioner finns i cirkulation.

ANMÄLAN och AVGIFTER


upp >>