TEMAKLASSER PÅ SÖNDAGAR
ÖPPET TRÄNINGSTILLFÄLLE
DANSKURS FÖR UNGDOMAR

ANMÄLAN och AVGIFTER

Kursomgångar vårterminen 2017

Lindy Hop Nybörjare
SÖNDAGAR, 15.00-16.15
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)

TISDAGAR, 17.30-18.45
(2) 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 (8 ggr)
(3) 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 (7 ggr)

TORSDAGAR, 18.45-20.00
(2) 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5 (8 ggr)
(3) 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 (7 ggr)

LÖRDAGAR, 14.00-15.15
Vänligen observera att denna kurs hör till Club 30, allt enligt nedan programförklaring.
(2) 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 22/4, 29/4, 6/5 (7 ggr)
(3) 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 (6 ggr)


Lindy Hop NybörjarMedel
SÖNDAGAR, 16.15-17.30
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)

MÅNDAGAR, 18.45-20.00
(2) 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5 (8 ggr)
(3) 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6 (7 ggr)

TISDAGAR, 18.45-20.00
(2) 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 (8 ggr)
(3) 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 (7 ggr)

TORSDAGAR, 17.30-18.45
(2) 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5 (8 ggr)
(3) 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 (7 ggr)

LÖRDAGAR, 15.15-16.30
Vänligen observera att denna kurs hör till Club 30, allt enligt nedan programförklaring.
(2) 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 22/4, 29/4, 6/4 (7 ggr)
(3) 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 (6 ggr)


Lindy Hop Medel
SÖNDAGAR, 17.30-18.45
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)

MÅNDAGAR, 17.30-18.45
(2) 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5 (8 ggr)
(3) 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6 (7 ggr)

TISDAGAR, 20.00-21.15
(2) 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 (8 ggr)
(3) 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 (7 ggr)

ONSDAGAR, 17.30-18.45
(2) 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 (8 ggr)
(3) 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6 (7 ggr)


Lindy Hop MedelAvancerad
SÖNDAGAR, 18.45-20.00
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)Autentisk Solo Jazz/Charleston (individuell dans) Nybörjare
SÖNDAGAR, 13.00-14.00
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)


Autentisk Solo Jazz/Charleston (individuell dans) NybörjarMedel-Medel
(kombinerad nivå)
SÖNDAGAR, 14.00-15.00
(2) 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)Stepp Nybörjare
SÖNDAGAR
(2) 12.00-13.00 - 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 12.00-13.00 - 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)


Stepp NybörjarMedel
SÖNDAGAR
(2) 11.00-12.00 - 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 11.00-12.00 - 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)


Stepp Medel
SÖNDAGAR
(2) 10.00-11.00 - 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4 (7 ggr)
(3) 10.00-11.00 - 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (7 ggr)


Nyhet!

Lindy Hop Club 30
För den som är högst 30 år finns möjligheten att delta i våra lördagsklasser på nybörjar– och nybörjarmedelnivå. Bortsett från åldersgränsen så är tanken med dessa kurser att försöka hålla ett allmänt högre tempo på såväl utlärning som musik jämfört med våra traditionella klasser.


Söndagstema

Som komplement till det ordinarie kursprogrammet erbjuder Chicago dessutom ett antal fristående kurstillfällen med individuella teman. Dessa tillfällen är förlagda till söndagar mellan klockan 20.00 och 21.15. Ingen föranmälan krävs till dessa temakurser men vänligen observera att det vid vissa tematillfällen kan krävas att man kommer i par. Notera vidare att temakurserna inte kvalificerar för de tilläggsförmåner (fria entréer till elevdanser, egenträning, foxtrotkurs, måndagsentré et cetera) som normalt hänger ihop med de ordinarie programmen. Priset per tematillfälle är 150:- eller 100:- för den som kvalificerar för rabatt.


12/3 SOLOJAZZ I LINDY HOP (nybörjarmedel – avancerad i lindy hop)
Lindy Hop kan som bekant innehålla både ren pardans men även friare moment. Inom båda dessa kan man om andan faller på använda sig av en bred repertoar av klassiska autentiska jazzsteg. Vår avsikt med den här kursen är att använda oss av enklare varianter och länka desamma med de traditionella åttorna och sexorna.

19/3 SNABB LINDY HOP (medel – avancerad i lindy hop)
Kanske är det så att när man avser dansa till en smula hastigare tempon så krävs en uppgradering av teknik och allmän färdighet. Den här lektionen avser titta närmare på detta och förhoppningsvis ta upp en del väsentligheter i största allmänhet.

26/3 CHARLESTON I LINDY HOP (nybörjarmedel – avancerad i lindy hop)
Detta tematillfälle ägnas åt kombinationer och variationer inom charlestoninfluerad Lindy Hop. Vi går igenom en del kring klassiker som tandem, side-way, hand-to-hand plus en hel del annat vilket med åren blivit allmängods i större eller mindre omfattning.

9/4 LÅNGSAM LINDY HOP (nybörjarmedel – avancerad i lindy hop)
Vi går igenom hur man kan hantera riktigt långsam musik, vilka figurer som passar in, vad man bör undvika och hur man som både förare och följare kan förändra, anpassa och rytmisera sina figurer och rörelsemönster.

23/4 PARAKROBATIK I LINDY HOP (nybörjarmedel – avancerad i lindy hop)
Någonstans kring åren 1936-37 började swingdansare i Harlem att använda akrobatiska inslag i dansen, och med tiden utvecklades dessa till ren ekvilibrism. Vanligtvis aldrig använda i ren social dans men desto vanligare på shower, tävlingar och olika typer av jam. Vi går igenom diverse grundläggande lyft och enklare kast i direkt anslutning till själva lindydansen. Observera att till denna kurs måste man ta med sig en fast partner enär ingen partnerrotation förekommer.

30/4 PARAKROBATIK I LINDY HOP (nybörjarmedel – avancerad i lindy hop)
Någonstans kring åren 1936-37 började swingdansare i Harlem att använda akrobatiska inslag i dansen, och med tiden utvecklades dessa till ren ekvilibrism. Vanligtvis aldrig använda i ren social dans men desto vanligare på shower, tävlingar och olika typer av jam. Vi går igenom diverse grundläggande lyft och enklare kast i direkt anslutning till själva lindydansen. Observera att till denna kurs måste man ta med sig en fast partner enär ingen partnerrotation förekommer.

ANMÄLAN och AVGIFTER


upp >>